دزدگیر کیلس استارتر زنوتیک
Xenotic Keyless Starter

۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان

دارای دو ریموت کیلس

مسلح کردن خودرو هنگام دور شدن از آن

غیرمسلح کردن خودرو هنگام نزدیک شدن به آن

روشن کردن خودرو از راه دور

موجود در انبار

دزدگیر کیلس استارتر زنوتیک
Xenotic Keyless Starter

۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان