ردیاب موتور سیکلت

از جمله مواردی که در کنار لوازم جانبی موتور سیکلت برای حفظ امنیت بیشتر موتور شدیدا توصیه می شود، ردیاب موتور سیکلت یا GPS نام دارد که به منظور ردیابی موتور سیکلت در شرایط اضطراری مورد استفاده قرار می گیرد.