دوربین دنده عقب

دوربین دنده عقب به‌عنوان یک دستیار راننده مخصوصا به‌هنگام پارک خودرو معروف است. در اغلب موارد با LED مادون قرمز در شب هم کارایی خود را از دست نمی‌دهند و می‌توان از آن‌ها در هر حالتی استفاده کرد.