دزدگیر ماشین

دزدگیر ماشین یا همان دزدگیر خودرو عبارت است از سیستمی که از طریق سیم کشی ها و سنسور ها به ماشین شما وصل شده تا امنیت خودرو شما را در برابر سارقین ماشین افزایش دهد.