ساده

دسته ی دیگری از دزدگیر ماشین که مورد استفاده قرار می گیرد، دزدگیرهای غیر تصویری می باشد.این نوع به طور معمول شامل ارزان‌ترین مدل دزدگیرها است که با قیمت مناسب تری عرضه می گردد