تصویری

دزدگیر ماشین به دو دسته ی کلی دزدگیر تصویری ماشین و ساده تقسیم می شوند.شما در این قسمت انواع دزدگیر خودرو هوتای، پی ال سی، استیل میت و… را می توانید مشاهده کنید.