آینه مانیتور دار

بوسیله آینه دنده عقب می‌توانید با کمترین هزینه بدون آنکه آپشن‌های میانی خودروی خود را به بزنید بر روی خودروی نصب کنید تا مانیتور، آینه و نمایشگر دوربین دنده عقب را با هم داشته باشید.