لوازم جانبی خودرو

برای جلوگیری از سرقت و استفاده مفید تر از ماشین نیاز به تجهیز لوازم جانبی خودرو اعم از دزدگیر ماشین، بک سنسور،  آینه ها، دوربین دنده عقب و … همواره وجود دارد.