لوازم جانبی

چه از نوع دزدگیر اماکن ساده و چه دزدگیر اماکن سیم کارتی تهیه کرده باشید لوازم جانبی همانند چشم و آژیر و … را ازاین قسمت می‌توانید تهیه کنید.