سنسور

سنسور یا چشمی یکی از مهم‌ترین قسمت‌های دزدگیر اماکن است که وظیفه تشخیص شی بیگانه را دارد که می‌توانید در فروشگاه اینرنتی اینصب تهیه کنید.