دزدگیر اماکن

امروزه دزدگیر اماکن با قابلیتی که آن را به یک دستگاه بازدارنده از سرقت تبدیل می‌کند این است که  با تشخیص ورود غیرمجاز از طریق مگنت، چشمی و سنسورهای جانبی باعث اضطراب سارقین شده و اعلام هشدار می‌کند.