اتوماسیون اداری

سامانه اتوماسیون اداری نیازمند ابزارهایی همانند تجهیزات شبکه، دستگاه حضور و غیاب و … که به منظور جابجایی و ثبت اطلاعات، آمارها و دستورات به‌طور خودکار و آسان که مورد استفاده قرار می‌گیرد.