فرصت شغلی

اگر در زمینه کاری خود، یک کارشناس نصب متخصص هستید و تمایل دارید در گروه کارشناسان حرفه‌ای اینصب قرار بگیرید تا تعداد پروژه‌های روزانه خود را به حداکثر برسانید، فرم زیر را پر کرده و به همراه رزومه خود (در قالب PDF) که در انتهای همین فرم بارگذاری می‎‌کنید، برای ما ارسال نمایید.


فرم همکاری

در صورت تمایل این بخش‌ها را نیز پر کنید:


بلهخیر


استخدامیپروژه‌ای